Skadedyrdagene 2018

Skadedyrdagene 2018

Skadedyrdagene 2018 ble avholdt på Scandic Oslo Airport, Gardermoen – 7. – 8. MARS 2018.

Årets tema var veggedyr og gnagere.

Våre gode forelesere gjorde dagene til ett godt sted for ny læring, repetisjon og erfaringsutveksling. Nedenfor finner du link til foredragene.

Skadedyrbedriftenes Bransjeorganisasjon vil takke alle som deltok.

Takk til sponsorer, utstillere, foredragsholdere
og ikke minst alle deltagerne.
2018
Skadedyrdagene 2018
Godt frammøte - Styrleder Rune Bratland ønsker velkommen
Mingling
Stor aktivitet på Vilomix sin stand
Anders Aak, FHI
Nattaro Labs sin stand
Dr. Gerhard Gries
Miljøkompaniet/Brandenburg sin stand
Arne Nese, Rentokil Initial Norge AS
Stein Norstein, Anticimex
Killgerm
Tec-solutionz sin stand
Utstiller Pelsis i samtale med deltaker
Engasjerte tilhørere
Alf Fjelde, SkadedyrSenteret
Hovedsponsor Bayer sin stand
Blue Line sin stand
Erlend Spikkerud, Miljødirektoratet
Engasjerte tilhørere
Bjørn Arne Rukke, FHI
Mingling mellom foredrag
Pelias gjengen i livlig prat

Foredrag

Foredragsholdere

Kim Lauridsen Hansen

Branch Manager, Trap Me

Martin Kuffel

Northern European Manager, Bell

Erlend Spikkerud

sjefingeniør, seksjon biocider og kjemikaliedeklarering

Alf I. Fjelde

Daglig leder, A1 SkadedyrSenteret

Heidi Lindstedt

Rådgiver - Avdeling for skadedyrkontroll

Bjørn Arne Rukke

Forsker, Folkehelseinstituttet

Håkan Kjellberg

Technical Manager,
Anticimex Sverige

Stein Norstein

Leder, Fagavdeling
Anticimex

Arne Nese

Technical & Training Manager
HMS Manager
Rentokil Initial

Espen Roligheten

Skadedyrrådgiver,
Boligbygg Oslo

Anders Aak

Forsker,
Folkehelseinstituttet

Silje N. Andresen

Advokat MNA
Fagsjef Boligkjøperforsikring
Gerhard Gries, PhD

Dr. Gerhard Gries, PhD

Simon Fraser University, Canada
John Simmons

Dr. John Simmons

Managing Director,
Acheta Consulting Ltd

Preben Ottesen

Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Arnulf Soleng

Seniorforsker,
Folkehelseinstituttet

Rune Bratland

Daglig leder,
Skadedyrservice AS

Partnere

Hovedsponsor

 Utstillere og andre sponsorer