Skadedyrdagene 2016

Skadedyrdagene 2016

Skadedyrdagene 2016 ble avviklet på Gardermoen ved Oslo 9. og 10 mars. Med rekordstor deltagelse med oppunder 150 deltagere ble dagene også i år en stor suksess. SkaBra vil benytte anledningen til å takke alle bidragsytere som hovedsponsor Vilomix, utstillere og sponsorer fra Syngenta, Bayer, Pest West/Killgerm, Brandenburg, Pelsis, F-Tech og Heat-work.

En spesiell takk til Folkehelseinstituttet avd. Skadedyr som sikrer ett høyt faglig nivå. Vi vil også takke andre foredragsholdere for gode og inspirerende foredrag.

I år var det deltagere fra forsikring, takst bransjen, kommunale etater, skadedyrbransjen og noen fra utlandet. Takk til alle deltagerne og vi håper at dagene var meningsfylte og at vi vil se Dere igjen ved Skadedyrdagen 2017.

Nedenfor finner du noen bilder fra dagene etterfulgt av foredragene i PDF format samt oversikt over foredragsholderne med en kort beskrivelse.

Skadedyrdagene 2016
Med oppunder 150 deltagere ble dagene også i år en stor suksess
Dr. PETER WHITTALL - Executive Director, Tripod Consulting Ltd
RUNE BRATLAND, formann i SKABRA, takker PETER WEILE Daglig leder, Weile Skadedyrsrådgivning
KillGerm / Pest Vest
F-Tech
Brandenburg
Heat Work
Bayer
Sunn pausemat
Sosial mingeling
ARNULF SOLENG - Seniorforsker, Folkehelseinstituttet
ØYVIND MAGERØY - Fagsjef, Norsk Hussopp Forsikring
Professor Musefelle
GUNNAR H. GUNDERSEN - Professor/Head of Department, Høgskolen i Oslo og Akershus
GUNNAR H. GUNDERSEN - Professor/Head of Department, Høgskolen i Oslo og Akershus
ROMAIN LASSEUR - Doctor in Toxicologie, Lodi group

Foredrag

Foredragsholdere

Arne Nese

Technical & Training Manager
HMS Manager
Rentokil Initial

Øyvind Magerøy

Fagsjef, Norsk Hussopp Forsikring

Carl Peter Elgaard

Business Manager, Bayer

Romain Lasseur

Doctor in Toxicologie, Lodi group

Gert Ten Brink

Project manager, Alcochem

Dr Kai Sievert

Technical Manager, Syngenta

Kenneth Ervik

Daglig leder,
Nokas Skadedyrkontroll AS

Idunn E. Borgen Skjetne

Avdelingsingeniør, Folkehelseinstituttet

Peter Weile

Daglig leder, Weile Skadedyrsrådgivning

Gunnar H. Gundersen

Professor/Head of Department, Høgskolen i Oslo og Akershus

Stein Norstein

Leder, Fagavdeling Anticimex

Alf I. Fjelde

Daglig leder, A1 SkadedyrSenteret

Svein Svendsen

Avdelingsleder, Effecta as

Arnulf Soleng

Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Ove Andre Karlsen

Hundefører, Mycoteam

Thomas Riise

Servicetekniker, Anticimex

Peter Whittall

Executive Director, Tripod Consulting Ltd

Tor Iljar

Daglig leder, DogPoint

Espen Roligheten

Skadedyrrådgiver, Boligbygg Oslo

Anders Aak

Forsker, Folkehelseinstituttet

Bjørn Arne Rukke

Forsker, Folkehelseinstituttet

Christian Dons

Fagdirektør, Miljødirektoratet

Preben Ottesen

Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Rune Bratland

Daglig leder,
Skadedyrservice AS

Partnere