Christian Dons

Fagdirektør, Miljødirektoratet

Christian Dons

Fagdirektør, Miljødirektoratet

Biografi

Fagdirektør i Miljødirektoratet i Seksjon for biocider og globalt kjemikaliearbeid

Har jobbet hovedsakelig med regulering av kjemikalier i direktoratet siden 1989.  Er Norges representant på biocid komitemøter og medlemslandsmøter med Kommisjonen i Brussel. Medlem av Biocid produkt komiteen (BPC) i ECHA.

All sessions by Christian Dons