Arnulf Soleng

Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Arnulf Soleng

Seniorforsker, Folkehelseinstituttet

Biografi

Seniorforsker ved Avdeling for skadedyrkontroll, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

  • Ansatt siden høsten 2000.
  • Doktorgrad i parasittologi fra Universitetet i Oslo.
  • Faglig ansvar for alle vertebrater, kakerlakker samt ulike parasitter.

For tiden er forskningen min fokusert på flått og flåttbårne sykdommer.

All sessions by Arnulf Soleng