Idunn E. Borgen Skjetne

Avdelingsingeniør, Folkehelseinstituttet

Idunn E. Borgen Skjetne

Avdelingsingeniør, Folkehelseinstituttet

Biografi

Ansatt ved Folkehelseinstituttet i 2014. Koordinator ved kurs for skadedyrbekjempere, skadedyrovervåkning, informasjonsarbeid, rådgivning og forskning innen fagområdet skadedyr. Faglig bakgrunn: Mastergrad i biologi (Universitetet i Oslo/Universitetssenteret på Svalbard), praktisk-pedagogisk utdanning (Universitetet i Oslo).

All sessions by Idunn E. Borgen Skjetne

Nytt fra Folkehelseinstituttet

onsdag 09.03.2016
10:10