Bjørn Arne Rukke

Forsker, Folkehelseinstituttet

Bjørn Arne Rukke

Forsker, Folkehelseinstituttet

Biografi

Forsker ved Avdeling for skadedyrkontroll. Ansatt siden 2007.

All sessions by Bjørn Arne Rukke