Nytt om skjeggkreet; bedre bekjempning på sikt?

tirsdag 03.03.2020
13:30

Nytt om skjeggkreet; bedre bekjempning på sikt?

Bjørn Arne Rukke, Forsker ved Folkehelseinstituttet