Bjørn Arne Rukke

Seniorforsker,
Folkehelseinstituttet

Bjørn Arne Rukke

Seniorforsker,
Folkehelseinstituttet

Biografi

Seniorforsker ved Avdeling for skadedyrkontroll. Ansatt siden 2007.

All sessions by Bjørn Arne Rukke