Ove Andre Karlsen

Hundefører, Mycoteam

Ove Andre Karlsen

Hundefører, Mycoteam

Biografi

  • Ansatt hos Mycoteam A/S siden 2014
  • Befalsskolen Våpenteknisk
  • Politiskolen
  • Hundefører i politiet patruljehunder og søkshunder 1980 – 2014
  • Instruktør på Politihøgskolen Søkshunder og patruljehunder
  • Prosjektsjef Norsk Folkehjelp Angola 1998 utdanning av hunder og hundeførere til rydding av minefelt samt andre eksplosiver
  • Autorisert skadedyrbekjemper

All sessions by Ove Andre Karlsen

Hundesøk II

onsdag 09.03.2016
14:35