Skadedyrdagene 2023

Skadedyrdagene 2023

Skadedyrdagene 2023

Skadedyrdagene 2023 ble avholdt på Clarion Hotell Bergen Airport 19-20 September 2023

På programmet var faste poster med nyheter fra Folkehelseinstituttet, Miljødirektoratet, statistikker m.m. Videre ble det holdt foredrag om Rotter og mus med vekt på giftfri bekjempelse og sikringstiltak. På dag 2 var det i hovedsak foredrag rundt sikring mot fugl og smitte fra fugl.

Også i år var det satt av plass til utstilling fra en rekke utstillere og sponsorer.

FOREDRAGENE ER TILPASSET:

  • Skadedyrbransjen
  • Fagmyndigheter
  • Tilsynsmyndigheter
  • Forsikring
  • Takstmenn

Temaene i år var:

  • Faste poster
  • Rotter og Mus
  • Fugl
  • Kvalitetsstandere
  • Kommunikasjon
Takk til sponsorer, utstillere, foredragsholdere
og ikke minst alle deltagerne.
2023
Godt frammøte på Skadedyrdagene 2023

Foredrag

Foredragsholdere

Gary Nicholas

PPM Digital Solutions
Lead EAME region
Syngenta

Jacob Kronbo Andersen

Technical Sales Manager
Denmark and Norway
ENVU

Shyam Lakhani

Northern/Eastern European Sales Manager, Bell Laboratories 

Kari Rigstad

Fagskjef forsikring
Biolog / Biologist
Rentokil Forsikring

Arne Olav Solberg

Avdelingsleder, Steritech
Stian Johnsen

Stian Johnsen

Driftsjef, Storum Stillas

Christian Kierulf Aas

Forsker ved forskningsgruppe Evolusjonær kjønnsforskning (SERG) , Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Mark Wenman

Technical manager for Network bird

Georg Kapperud

Pensjonist,
Professor emeritus ved Norges veterinærhøgskole NMBU

Anstein Berntsen

Salgssjef, Pelias Norsk Skadedyrkontroll

Arne Nese

Technical & Training Manager
Rentokil Initial

Erik Thomas Gjølme

Prosessleder - Skadedyr
Anticimex AS

Arnulf Soleng

Seniorforsker ved Avdeling for skadedyrkontroll,
Folkehelseinstituttet

Erlend Spikkerud

sjefingeniør, seksjon biocider og kjemikaliedeklarering
Miljødirektoratet

Mari Steinert

Avdelingsdirektør, PhD. Avdeling for skadedyrkontroll, Folkehelseinstituttet

Heidi Lindstedt

Rådgiver - Avdeling for skadedyrkontroll
Folkehelseinstituttet

Rune Bratland

Daglig leder,
Skadedyrservice AS

Partnere