Mark Wenman

Technical manager for Network bird

Mark Wenman

Technical manager for Network bird

Biografi

Mark har nesten 30 års erfaring i bransjen. Halvparten av denne tiden har vært dedikert til å utvikle hans spesialitet, fuglekontroll. En ekspert på fuglenetting, avskrekkende midler, artsidentifikasjon og generell fuglekontroll, og kan gi råd og trene teamet ditt i en rekke emner og løsninger. Hjemme, er han delaktig i praktisk arbeid. Mark gir opplæring på stedet, rådgivning og installasjonsstøtte for ledende skadedyrbekjempelses- og anleggsforvaltningsselskaper.

 

Mark has almost 30 years experience working in the industry. Half this time has been dedicated to developing his specialism, bird control. An expert in bird netting, deterrents, species identification and general bird control, Mark can advice and train your team on a range of topics and solutions. At home, working at height and getting hands-on, Mark has provided on-site training, consultancy and installation support for leadning Pest Controll and Facilities Managment companies.

 

All sessions by Mark Wenman