Erik Thomas Gjølme

Prosessleder - Skadedyr
Anticimex AS

Erik Thomas Gjølme

Prosessleder - Skadedyr
Anticimex AS

Biografi

Biografi

  • Har jobbet i skadedyrbransjen siden 1994.
  • Har vært i Anticimex siden 2020. I denne perioden har jeg fungert i flere ulike stillinger: Skadedyrtekniker, Teamleder, Regionsjef.
  • Er for tiden ansvarlig for fag og kvalitet på skadedyr for hele landet. Er tilknyttet vårt Servicekontor i Oslo.

Prosessleder – Skadedyr

All sessions by Erik Thomas Gjølme

Forebyggende arbeid mot gnagere

tirsdag 19.09.2023
14:00