Christian Kierulf Aas

Forsker ved forskningsgruppe Evolusjonær kjønnsforskning (SERG) , Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Christian Kierulf Aas

Forsker ved forskningsgruppe Evolusjonær kjønnsforskning (SERG) , Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.

Biografi

Siden 1991 forsker ved forskningsgruppe Evolusjonær kjønnsforskning (SERG) ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo.
Er prosjektleder for Fly/fugl-prosjektet, som er rådgivende instans for Luftforsvaret og Avinor (fram til 2017).
Cand. scient. i zoologi 1992, Universitetet i Oslo.

Faglige kompetanseområder:
Ornitologiske befaringer på norske flyplasser.
Rådgivning om tiltak mot fugler på flyplasser, herunder utprøving av nye skremmemidler.
Identifisering av fuglerester fra kollisjoner mellom fugler og fly (birdstrikes). Statistiske analyser av birdstrikes.
Formidling av forekomst av store fugleflokker til flypersonell.

All sessions by Christian Kierulf Aas

Fugl og fly

onsdag 20.09.2023
13:00