Georg Kapperud

Pensjonist,
Professor emeritus ved Norges veterinærhøgskole NMBU

Georg Kapperud

Pensjonist,
Professor emeritus ved Norges veterinærhøgskole NMBU

Biografi

Georg Kapperud er pensjonist fra 1.11.2019. Han er nå professor emeritus ved Norges veterinærhøgskole NMBU, medlem av Vitenskapskomiteen for mat og miljø, og rådgiver i smittevern-spørsmål ved Folkehelseinstituttet.

Da han gikk av med pensjon, var han seniorforsker (tidligere avdelingsdirektør) ved Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet og professor II ved Seksjon for mattrygghet ved Norges veterinærhøgskole.

Han er cand. real. (1976) og dr. Philos. (1981) fra Universitetet i Oslo, der han tok hovedfag i zoologi. Innen forsking har han arbeidet med sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, og med bakterier og parasitter som forårsaker slike sykdommer. Spesialområdet er oppklaring av sykdomsutbrudd og analytisk epidemiologiske undersøkelser for å identifisere årsakene til næringsmiddelbårne sykdommer. Han har publisert over 120 originalvitenskapelige artikler og en rekke oversiktsartikler, bokkapitler, rapporter, risikovurderinger og nyhetsbrev, inkludert en nettbasert veileder i oppklaring av sykdomsutbrudd forårsaket av mat og vann («Utbruddsveilederen»). Han har vært midlertidig rådgiver for WHO ved ekspertkonsultasjoner.

All sessions by Georg Kapperud