Skadedyrdagene 2017

Skadedyrdagene 2017

Skadedyrdagene 2017 ble avholdt på Scandic Oslo Airport Hotell – 08 – 09 MARS 2017

En spesiell takk til våre hovedsponsorer Bayer og Vilomix, sponsor Syngenta og utstillere, Miljøkompaniet, Brandenburg, Pelsis, Uniteam og HeatWork.

Våre gode forelesere gjør dagene til ett godt sted for ny læring, repetisjon og erfaringsutveksling. Nedenfor finner du link til foredragene.

Skadedyrbedriftenes Bransjeorganisasjon vil takke alle som deltok.

 

Skadedyrdagene 2017
Godt frammøte - Styrleder Rune Bratland ønsker velkommen
HeatWork
Hovedsponsor Vilomix
Hovedsponsor Bayer
UniTeam
Brandenburg
Arbeidstilsynet
Tone Eriksen, Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet
Arne Nese, Rentokil Initial
Hans Marius Rossavik Jakobsen, Vilomix
Dr Kai Sievert, Syngenta
Heidi Lindstedt, FHI
Per Arne Hauglid, PPE
Johan Mattsson, Mycoteam AS
Terje Haraldsen, Miljødirektoratet
Lise Gjersrud Ringstad, Giftinformasjonen
Preben Ottesen, FHI
Anders Aak, FHI
Carl Peter Elgaard, Bayer
André Granum og Joachim Solum
André Granum og Joachim Solum
Takk til sponsorer, utsillere, foredragsholdere
og ikke minst alle deltagerne.
2017

Foredrag

Foredragsholdere

Joachim Solum

Museumspedagog, Norsk Teknisk Museum

André Granum

Museumspedagog, Norsk Teknisk Museum
Carl Peter Elgaard

Carl Peter Elgaard

Business Manager, Bayer

Lise Gjersrud Ringstad

Giftinformasjonen

Dr Kai Sievert

Technical Manager, Syngenta

Terje Haraldsen

Sjefingeniør
Miljødirektoratet

Johan Mattsson

Fagsjef
MYCOTEAM AS

Heidi Lindstedt

Rådgiver - Avdeling for skadedyrkontroll

Anders Aak

Forsker, Folkehelseinstituttet

Arne Nese

Technical & Training Manager
HMS Manager
Rentokil Initial

Preben Ottesen

Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet
Per Arne Hauglid

Per Arne Hauglid

Regionsansvarlig PPE
Rogaland, Aust-og Vest-Agder

Rune Bratland

Daglig leder,
Skadedyrservice AS

Kenneth Ervik

Daglig leder,
Nokas Skadedyrkontroll AS

Erik Thomas Gjølme

Produktsjef Skadedyr - SK
Anticimex AS

Tone Eriksen

Overlege
Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

Partnere

Hovedsponsor

 Utstillere og andre sponsorer