Heidi Lindstedt

Rådgiver - Avdeling for skadedyrkontroll

Heidi Lindstedt

Rådgiver - Avdeling for skadedyrkontroll

Biografi

Cand. agric. fra Norges Landbrukshøyskole. Ansatt ved Folkehelseinstituttet siden 2007.
Jobber med informasjonsarbeid, rådgivning og forskning innen fagområdet skadedyr.

All sessions by Heidi Lindstedt

Nytt fra Folkehelseinstituttet

onsdag 08.03.2017
10:20

Skadedyrstatistikken

onsdag 07.03.2018
11:10

Skadedyrstatistikken

tirsdag 05.03.2019
11:10

Skadedyrstatistikken

tirsdag 03.03.2020
11:10

Skadedyrstatistikken

tirsdag 20.09.2022
11:10

Skadedyrstatistikken

tirsdag 19.09.2023
11:10