Lise Gjersrud Ringstad

Giftinformasjonen

Lise Gjersrud Ringstad

Giftinformasjonen

Biografi

Lise Gjersrud Ringstad
Veterinær (utdannet ved Norges veterinærhøgskole).
Seniorrådgiver ved avdeling for akutte forgiftninger (Giftinformasjonen), Folkehelseinstituttet
Har jobbet på Giftinformasjonen siden 2001.

All sessions by Lise Gjersrud Ringstad