Skadedyrdagene 2019

Skadedyrdagene 2019

Skadedyrdagene 2019 ble avholdt på Scandic Oslo Airport, Gardermoen – 5. – 6. MARS 2019.

Årets tema var Sjeggkre og HMS.

Våre gode forelesere gjorde dagene til ett godt sted for ny læring, repetisjon og erfaringsutveksling. Nedenfor finner du link til foredragene.

Skadedyrbedriftenes Bransjeorganisasjon vil takke alle som deltok.

Takk til sponsorer, utstillere, foredragsholdere
og ikke minst alle deltagerne.
2019
Skadedyrdagene 2019 var også i år godt besøkt
I underkant av 130 deltagere venter i spenning på neste foredrag
Forelesningsområde med utstillingene i bakgrunnen
Thor Åge Christiansen Fellesforbundet
Styreleder Rune Bratland takker Hovedsponsor Bayer for flott foredrag
Hovedsponsor Vilomix sin stand
Styreleder i SkaBra Rune Bratland
Deltagere følger med på foredrag fra Arbeidstilsynet
Utstillere ble godt besøkt også i år
Hovedsponsorene Bayer og Vilomix sin utstilling
Nyttig informasjon om verneutstyr
Lars Ihle fra 3 M ble godt mottatt av deltagerne
Hovedsponsor Vilomix i ivrig samtale med deltagere
Hovedsponsor Bayer sin utstilling
Forelesningssal mot scene
Nyttig informasjon fra utstillere
Mingling mellom foredrag

Foredrag

Foredragsholdere

Dr Kai Sievert

Technical Manager, Syngenta
Lars Ihle

Lars Ihle

Senior Sales Executive
3M Norge AS - Avd. Verneprodukter
Carl Peter Elgaard

Carl Peter Elgaard

Business Manager, Bayer
Cecilie Palmquist

Cecilie Palmquist

Junior Product Manager
Bayer Environmental Science Nordics

Kristin Rønning

Produktspesialist og instruktør, EcoOnline

Thor Åge Christiansen

Organisasjonsarbeider i Fellesforbundet avd. 9 Østre Agder
Dag Øyvind Johnsen

Dag-Øyvind Johnsen

Faglig ansvarlig Alpha Elektro

Vigdis Tingelstad

Tilsynsleder, Arbeidstilsynet
Øyvind Magerøy

Øyvind Magerøy

Fagsjef, Norsk Hussopp Forsikring

Erlend Spikkerud

sjefingeniør, seksjon biocider og kjemikaliedeklarering

Preben Ottesen

Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Heidi Lindstedt

Rådgiver - Avdeling for skadedyrkontroll

Bjørn Arne Rukke

Forsker, Folkehelseinstituttet

Anders Aak

Forsker,
Folkehelseinstituttet

Rune Bratland

Daglig leder,
Skadedyrservice AS

Partnere

HOVEDSPONSOR

 

UTSTILLERE OG ANDRE SPONSORER