Bjørn Arne Rukke

Seniorforsker,
Folkehelseinstituttet

Bjørn Arne Rukke

Seniorforsker,
Folkehelseinstituttet

Biografi

Seniorforsker ved Avdeling for skadedyrkontroll. Ansatt siden 2007.

Alle foredrag med Bjørn Arne Rukke

Nytt om skjeggkreet; bedre bekjempning på sikt?

tirsdag 03.03.2020
13:30