Bjørn Arne Rukke

Forsker, Folkehelseinstituttet

Bjørn Arne Rukke

Forsker, Folkehelseinstituttet

Biografi

Forsker ved Avdeling for skadedyrkontroll. Ansatt siden 2007.

Alle foredrag med Bjørn Arne Rukke

Skjeggkre, oppdatering på forskning

tirsdag 03.03.2020
13:00