Foredragsholdere

Foredragsholdere

Foredragsholdere på Skadedyrdagene 2020.

Etter hvert som foredragsholdere bekrefter sine foredrag vil disse bli lagt ut fortløpende nedenfor.

Anders Aak

Forsker, Folkehelseinstituttet

Bjørn Arne Rukke

Forsker, Folkehelseinstituttet

Erlend Spikkerud

sjefingeniør, seksjon biocider og kjemikaliedeklarering

Gunnar H. Gundersen

Professor/Head of Department, Høgskolen i Oslo og Akershus

Heidi Lindstedt

Rådgiver - Avdeling for skadedyrkontroll

Preben Ottesen

Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Rune Bratland

Daglig leder,
Skadedyrservice AS

Trond Bøhlerengen

SINTEF Community