Foredragsholdere

Foredragsholdere

Foredragsholdere på Skadedyrdagene 2023.

Etter hvert som foredragsholdere bekrefter sine foredrag vil disse bli lagt ut fortløpende nedenfor.

Anstein Berntsen

Salgssjef, Pelias Norsk Skadedyrkontroll

Arne Nese

Technical & Training Manager
Rentokil Initial

Arne Olav Solberg

Avdelingsleder, Steritech

Arnulf Soleng

Seniorforsker,
Folkehelseinstituttet

Erik Thomas Gjølme

Produktsjef Skadedyr - SK
Anticimex AS

Erlend Spikkerud

sjefingeniør, seksjon biocider og kjemikaliedeklarering

Georg Kapperud

Pensjonist,
Professor emeritus ved Norges veterinærhøgskole NMBU

Heidi Lindstedt

Rådgiver - Avdeling for skadedyrkontroll

Kari Rigstad

Rentokil Forsikring

Mari Steinert

Avdelingsdirektør, PhD. Avdeling for skadedyrkontroll, Folkehelseinstituttet

Rune Bratland

Daglig leder,
Skadedyrservice AS