Foredragsholdere

Foredragsholdere

Foredragsholdere på Skadedyrdagene 2020.

Etter hvert som foredragsholdere bekrefter sine foredrag vil disse bli lagt ut fortløpende nedenfor.

Anders Aak

Forsker, Folkehelseinstituttet

Arnulf Soleng

Seniorforsker,
Folkehelseinstituttet

Bjørn Arne Rukke

Forsker, Folkehelseinstituttet

Erlend Spikkerud

sjefingeniør, seksjon biocider og kjemikaliedeklarering

Georg Kapperud

Pensjonist,
Professor emeritus ved Norges veterinærhøgskole NMBU

Gunnar H. Gundersen

Professor ved OsloMet
Oslo Metropolitan University

Heidi Lindstedt

Rådgiver - Folkehelseinstituttet

Kim Lauridsen Hansen

Branch Manager, TrapMe

Preben Ottesen

Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Rune Bratland

Daglig leder,
Skadedyrservice AS

Trond Bøhlerengen

SINTEF Community