Mari Steinert

Avdelingsdirektør, PhD. Avdeling for skadedyrkontroll, Folkehelseinstituttet

Mari Steinert

Avdelingsdirektør, PhD. Avdeling for skadedyrkontroll, Folkehelseinstituttet

Biografi

2022-            Avdelingsdirektør, PhD. Avdeling for skadedyrkontroll, Område for klima og miljø. FHI

2020 – 2022 Seksjonsleder, seksjon for skadedyrkontroll, Område for smittevern, FHI

2015 – 2020 Doktorgrad i Økologi (insektsøkologi), Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU (forsket på plante- og insektsamfunn i kraftgater i Norge, og underviste i zoologi, insektsfag, økologi mm)

2010 – 2015 Rådgiver, kommunikasjonsavdeling sentraladministrasjon, NMBU (markedsføring, rekruttering, forskningsformidling)

2009 – 2010 Avdelingsingeniør, Naturhistorisk museum (artsprosjekter og insektssamlingene)

2009 Master i Biologi, Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) (Masteroppgave: Insektisid-resistens i malaria og denguemygg-populasjoner i Sørøst-Asia)

All sessions by Mari Steinert