Program

Nedenfor finner du programmet for Skadedyrdagene 2020.

Dag 1
tirsdag 03.03.2020
Dag 2
onsdag 04.03.2020
09:00

Registrering, mingling og utstilling

Velkommen

Åpning ved leder av SKABRA
Rune Bratland
10:20 - 10:35

Pause

Nytt fra Folkehelseinstituttet

Preben Ottesen – Dr. philos., avdelingsdirektør for skadedyravdelingen, Folkehelseinstituttet
Preben Ottesen

Skadedyrstatistikken

Heidi Lindstedt, Rådgiver – Avdeling for skadedyrkontroll, Folkehelseinstituttet
Heidi Lindstedt
11:30 - 12:30

Lunsj

Nytt fra Miljødirektoratet

Erlend Spikkerud, Sjefingeniør, Miljødirektoratet.
Erlend Spikkerud

Skjeggkre, oppdatering på forskning

Andes Aak og Bjørn Arne Rukke, Forskere ved Folkehelseinstituttet
Anders Aak
Bjørn Arne Rukke
13:40 - 14:00

Pause

Professor musefelle

Gunnar H. Gundersen, Professor, Oslo Metropolitan University.
Gunnar H. Gundersen
14:30 - 14:45

Pause

Biologi mus/rotter

Arnulf Soleng, Seniorforsker, Fokehelseindtituttet
Arnulf Soleng

Byggetekniske utfordringer

Trond Bøhlerengen, SINTEF Community
17:00

Årsmøte i SKABRA

20:00

Middag

08:30

Registrering, mingling og utstilling

Liv og Lære

Preben Ottesen – Dr. philos., avdelingsdirektør for skadedyravdelingen, Folkehelseinstituttet
Preben Ottesen
10:00 - 10:15

Pause

Smitte fra ekskrementer og gnagere

Georg Kapperud, Fokehelseindtituttet

Rotter i New York

Bobby Corrigan, Skadedyr ekspert fra New York
11:30 - 12:30

Lunsj

Hvilke sportegen ser vi etter?

Bobby Corrigan, Skadedyr ekspert fra New York
13:45 - 14:00

Pause

Utvikling av smartfeller

Kim Lauridsen, Daglig leder, Trap Me
15:30

SLUTT