Program

Nedenfor finner du programmet for Skadedyrdagene 2020.

Dag 1
tirsdag 03.03.2020
Dag 2
onsdag 04.03.2020
09:00

Registrering, mingling og utstilling

Velkommen

Åpning ved leder av SKABRA
Rune Bratland
10:20 - 10:35

Pause

Nytt fra Folkehelseinstituttet

Preben Ottesen – Dr. philos., avdelingsdirektør for skadedyravdelingen, Folkehelseinstituttet
Preben Ottesen

Skadedyrstatistikken

Heidi Lindstedt, Rådgiver – Avdeling for skadedyrkontroll, Folkehelseinstituttet
Heidi Lindstedt
11:30 - 12:30

Lunsj

Nytt fra Miljødirektoratet

Erlend Spikkerud, Sjefingeniør, Miljødirektoratet.
Erlend Spikkerud

Åte mot skjeggkre – Effekten av en helhetlig strategi

Andes Aak, Forsker ved Folkehelseinstituttet
Anders Aak

Nytt om skjeggkreet; bedre bekjempning på sikt?

Bjørn Arne Rukke, Forsker ved Folkehelseinstituttet
Bjørn Arne Rukke
13:45 - 14:00

Pause

Professor musefelle

Gunnar H. Gundersen, Professor, Oslo Metropolitan University.
Gunnar H. Gundersen
14:30 - 14:45

Pause

Smågnagere – biologi og atferd

Arnulf Soleng, Seniorforsker, Fokehelseindtituttet
Arnulf Soleng

Byggetekniske utfordringer

Trond Bøhlerengen, SINTEF Community
Trond Bøhlerengen
17:00

Årsmøte i SKABRA

20:00

Middag

08:30

Registrering, mingling og utstilling

Tilbakeblikk på 26 år med skadedyr

Preben Ottesen – Dr. philos., avdelingsdirektør for skadedyravdelingen, Folkehelseinstituttet
Preben Ottesen
10:00 - 10:15

Pause

Smitte fra ekskrementer og gnagere

Georg Kapperud, Fokehelseindtituttet
Georg Kapperud

Rats: Behaviour, Signs of presence/activity, How to control them?

Bobby Corrigan, Skadedyr ekspert fra New York
Bobby Corrigan, Ph.D.
11:30 - 12:30

Lunsj

Experience working with rats on Manhattan

Bobby Corrigan, Skadedyr ekspert fra New York
Bobby Corrigan, Ph.D.
13:45 - 14:00

Pause

15:30

SLUTT