Gunnar H. Gundersen

Professor ved OsloMet
Oslo Metropolitan University

Gunnar H. Gundersen

Professor ved OsloMet
Oslo Metropolitan University

Biografi

Professor, Oslo Metropolitan University.

Samler av musefeller, og publisert vitenskapelige artikler om temaet.