Skadedyrdagene 2021

Skadedyrdagene 2021

Skadedyrdagene i 2021 ble avlyst på grunn av situasjonen med COVID-19 epedemien.

SKABRA valgte å følge myndighetenes anbefaling.