Skadedyrdager 19-20

September 2023.

 

På programmet i år var faste poster med nyheter fra Folkehelseinstituttet, Miljødirektoratet, statistikker m.m.

Skadedyrdagene 2023 hadde hovedvekt på forebygging med henblikk på hovedtemaene rotter, mus og fugl.

Også i år hadde vi hentet inn spesialister for å gi best mulig og oppdatert informasjon med forelesere fra både inn og utland.

I år ble Skadedyrdagene for første gang arrangert i Bergen.

Her finner du foredragsholdere, foredrag og bilder fra Skadedyrdagene 2023

Med vennlig hilsen

Rune Bratland

Styreleder

Bilde:  9682276 © Cla78 | Dreamstime.com

Skadedyrdagene 2023

19. – 20. SEPTEMBER 2023

Tema i år var:

Rotter, mus og fugl