Vigdis Tingelstad

Tilsynsleder, Arbeidstilsynet

Vigdis Tingelstad

Tilsynsleder, Arbeidstilsynet

Biografi

Kjemiingeniør, bioingeniør, yrkeshygiene NTNU.

Jobbet i Arbeidstilsynet siden 2007, senioringeniør kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, de siste fire årene som tilsynsleder med ansvar for industri, transport og oppfølging av arbeidsulykker i Østfold og Akershus.

Alle foredrag med Vigdis Tingelstad

Arbeidstilsynet

onsdag 06.03.2019
12:30