Thor Åge Christiansen

Organisasjonsarbeider i Fellesforbundet avd. 9 Østre Agder

Thor Åge Christiansen

Organisasjonsarbeider i Fellesforbundet avd. 9 Østre Agder

Biografi

Fellesforbundet

Organisasjonsarbeider i Fellesforbundet avd. 9 Østre Agder.

Begynte som verneombud i 1987 og har siden da hatt ulike tillitsverv med sterkt engasjement for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Alle foredrag med Thor Åge Christiansen

HMS sett fra tillitsvalgts ståsted

onsdag 06.03.2019
13:15