Preben Ottesen

Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Preben Ottesen

Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet

Biografi

Dr. philos., avdelingsdirektør for skadedyravdelingen, Folkehelseinstituttet, ansatt siden 1994.

Alle foredrag med Preben Ottesen

Nytt fra Folkehelseinstituttet

onsdag 08.03.2017
10:20

Sort Jordmaur, Skogsmaur, Eitermaur,
Kompostmaur, Faraomaur og Spøkelsesmaur

torsdag 09.03.2017
11:10