Kristin Rønning

Produktspesialist og instruktør, EcoOnline

Kristin Rønning

Produktspesialist og instruktør, EcoOnline

Biografi

Kristin Rønning jobber som produktspesialist og instruktør hos EcoOnline.
Etter 7 års erfaring har Kristin opparbeidet seg god kunnskap om kjemikalieregelverket. Som kursholder har hun reist hele Norge rundt for å lære ansatte i alle typer virksomheter om hvilke forpliktelser de har til dokumentasjon av kjemikalier.
Kristin kommer til Skadedyrdagene for å snakke om noen av de mest sentrale kravene som stilles i et strengt regelverk.

Alle foredrag med Kristin Rønning

Hvilke krav har jeg til dokumentasjon av kjemikalier?

onsdag 06.03.2019
14:45