Heidi Lindstedt

Rådgiver - Avdeling for skadedyrkontroll

Heidi Lindstedt

Rådgiver - Avdeling for skadedyrkontroll

Biografi

Cand. agric. fra Norges Landbrukshøyskole. Ansatt ved Folkehelseinstituttet siden 2007.
Jobber med informasjonsarbeid, rådgivning og forskning innen fagområdet skadedyr.