Heidi Lindstedt

Rådgiver - Avdeling for skadedyrkontroll

Heidi Lindstedt

Rådgiver - Avdeling for skadedyrkontroll

Biografi

Cand. agric. fra Norges Landbrukshøyskole. Ansatt ved Folkehelseinstituttet siden 2007.
Jobber med informasjonsarbeid, rådgivning og forskning innen fagområdet skadedyr.

Alle foredrag med Heidi Lindstedt

Skadedyrstatistikken

tirsdag 05.03.2019
11:10

Skadedyrstatistikken

tirsdag 03.03.2020
11:10