Gunnar H. Gundersen

Professor/Head of Department, Høgskolen i Oslo og Akershus

Gunnar H. Gundersen

Professor/Head of Department, Høgskolen i Oslo og Akershus

Biografi

Professor, Oslo Metropolitan University.

Samler av musefeller, og publisert vitenskapelige artikler om temaet.