Bjørn Arne Rukke

Forsker, Folkehelseinstituttet

Bjørn Arne Rukke

Forsker, Folkehelseinstituttet

Biografi

Forsker ved Avdeling for skadedyrkontroll. Ansatt siden 2007.

Alle foredrag med Bjørn Arne Rukke

Skjeggkreets biologi – hva må vi ta hensyn til?

tirsdag 05.03.2019
13:00