Arnulf Soleng

Seniorforsker,
Folkehelseinstituttet

Arnulf Soleng

Seniorforsker,
Folkehelseinstituttet

Biografi

Seniorforsker ved Avdeling for skadedyrkontroll, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

  • Ansatt siden høsten 2000.
  • Doktorgrad i parasittologi fra Universitetet i Oslo.
  • Faglig ansvar for alle vertebrater, kakerlakker samt ulike parasitter.

For tiden er forskningen min fokusert på flått og flåttbårne sykdommer.

Alle foredrag med Arnulf Soleng

Smågnagere – biologi og atferd

tirsdag 03.03.2020
14:45

Nyheter, biologi og forskning rundt metodikk

torsdag 08.03.2018
09:30