Arnulf Soleng

Seniorforsker,
Folkehelseinstituttet

Arnulf Soleng

Seniorforsker,
Folkehelseinstituttet

Biografi

Seniorforsker ved Avdeling for skadedyrkontroll, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

  • Ansatt siden høsten 2000.
  • Doktorgrad i parasittologi fra Universitetet i Oslo.
  • Faglig ansvar for alle vertebrater, kakerlakker samt ulike parasitter.

For tiden er forskningen min fokusert på flått og flåttbårne sykdommer.

Alle foredrag med Arnulf Soleng

Nyheter, biologi og forskning rundt metodikk

torsdag 08.03.2018
09:30

Smågnagere – biologi og atferd

tirsdag 03.03.2020
14:45