Anna Madeleine Nordlund

Fagkonsulent miljørettet helsevern, Helseetaten, Avdeling for samfunnsmedisin

Anna Madeleine Nordlund

Fagkonsulent miljørettet helsevern, Helseetaten, Avdeling for samfunnsmedisin

Biografi

Helseetaten, Avdeling samfunnsmedisin, Oslo kommune

Fagkonsulent og nettverksleder Miljørettet helsevern

Leder og rådgiver av faglig nettverk. By-omfattende ansvar for koordinering, samordning, planlegging og gjennomføring av Oslos kommunes systemrevisjonskampanjer innenfor Miljørettet helsevern (smittevern, Folkehelse/HMS i skoler og barnehager mv). Samordning av myndighetsoppgaver i by-omfattende saker. Leder av tverrgående kommunale samarbeidsprosjekt (bydeler, UDE, VAV, BYM, PBE, BRE, nabo-kommuner).

Rådgiver ved større utbyggingsprosjekter og ved samfunnsplanlegging. Rådgiver i utarbeidelsen av faglige veiledere, høringsuttalelser. Strategisk og koordinerende planlegging og analyse av etatens beredskapsarbeid (legemiddelsforsyning, jodtabletter). Kvalitetsutvikling, faglige prosedyrer/rutiner, systematisk internkontroll. Systembrukerstøtte for etaten i IT- verktøy som ACOS WebSak Focus, EQS, DSB- CIM og Microsoft Teams. Implementering av IT- systemer.

All sessions by Anna Madeleine Nordlund

Tilsynskampanje Oslo

onsdag 21.09.2022
13:00