Anders Aak

Seniorforsker,
Folkehelseinstituttet

Anders Aak

Seniorforsker,
Folkehelseinstituttet

Biografi

Fagområder – veggedyr, maur, treskadedyr, fluer, biologisk kontroll og utstyr for bekjempelse av insekter.

Alle foredrag med Anders Aak

Åte mot skjeggkre – Effekten av en helhetlig strategi

tirsdag 03.03.2020
13:00