Anders Aak

Forsker,
Folkehelseinstituttet

Anders Aak

Forsker,
Folkehelseinstituttet

Biografi

Fagområder – veggedyr, maur, treskadedyr, fluer, biologisk kontroll og utstyr for bekjempelse av insekter.

Alle foredrag med Anders Aak

Skjeggkreforskning og bekjempningsstrategier – en kunnskapsbasert tilnærming

tirsdag 05.03.2019
14:00