Digitalisering og skadedyrbekjempelse gir nye muligheter

onsdag 04.03.2020
14:00

Digitalisering og skadedyrbekjempelse gir nye muligheter

Kim Lauridsen, Daglig leder, TrapMe