Tilbakeblikk på 26 år med skadedyr

onsdag 04.03.2020
9:30

Tilbakeblikk på 26 år med skadedyr

Preben Ottesen – Dr. philos., avdelingsdirektør for skadedyravdelingen, Folkehelseinstituttet