Åte mot skjeggkre – Effekten av en helhetlig strategi

tirsdag 03.03.2020
13:00

Åte mot skjeggkre – Effekten av en helhetlig strategi

Andes Aak, Forsker ved Folkehelseinstituttet