Om Skadedyrdagene

Om Skadedyrdagene

Skadedyrdagene ble første gang arrangert av Folkehelseinstituttet i 2008, deretter tok SkaBra (Skadedyrbedriftenes Bransjeorganisasjon) over stafettpinnen. Siden det har Skadedyrdagene blitt et årlig todagers arrangement som setter fokus på det faglige og det sosiale. Hvert år velger SkaBra ut aktuelle temaer for bransjen, samt at «Nyheter fra myndighetene» er tema.