Program

Program for Skadedyrdagene 2019
Vi vil oppdatere programet etter hvert som foredrag og foredragsholder er klart.

Dag 1
tirsdag 05.03.2019
Dag 2
onsdag 06.03.2019
09:00

Registrering, mingling og utstilling

Velkommen

Åpning ved leder av SKABRA
Rune Bratland
10:20 - 10:35

Pause

Nytt fra Folkehelseinstituttet

Preben Ottesen – Dr. philos., avdelingsdirektør for skadedyravdelingen, Folkehelseinstituttet
Preben Ottesen

Skadedyrstatistikken

Heidi Lindstedt, Rådgiver – Avdeling for skadedyrkontroll, Folkehelseinstituttet
Heidi Lindstedt
11:30 - 12:30

Lunsj

13:45 - 14:00

Pause

17:00

Årsmøte i SKABRA

20:00

Middag

08:30

Mingling og utstilling

El Sikkerhet

Dag Øyvind Johnsen
Dag-Øyvind Johnsen
10:30 - 10:45

Pause

Verneutstyr

Lars Ihle
Lars Ihle
11:30 - 12:30

Lunsj

Arbeidstilsynet

Vigdis Tingelstad
14:00 - 14:15

Pause

15:30

SLUTT