Skadedyrdagene 2020

Styret i SkaBra er nå godt i gang med planleggingen av Skadedyrdagene 2020.  Dagene blir holdt 3. og 4. mars 2020.  Sett av tid til dette allerede nå! 

Styret jobber aktivt med å få spennende, faglige og underholdende forelesere.

Også i 2020 blir dagene arrangert på Scandic Oslo Airport hotell på Gardermoen.

Temaene blir:

3. mars

 • Faste poster
 • Nytt fra Folkehelseinstituttet
 • Skadedyrstatestikk,
 • Nyheter fra Miljødirektoratet
 • Skjeggkre
 • Rotter og mus
 • Årsmøte SKABRA
 • Middag

4. mars

 • Faste Poster
 • Rotter og mus
 • Sikring av bygg
 • Bygningsovergripende forhold
 • Gjesteforelesere

Rune Bratland

Styreleder

Skjeggkre. Illustrasjo: Preben Ottesen, Folkehelseinstituttet

Skadedyrdagene 2019 ble avholdt

5. – 6. MARS 2019

Skadedyrbedriftenes Bransjeorganisasjon takker for god deltagelse.

Tema 2019 var

Skjeggkre og HMS