Takk til alle som deltok på

Skadedyrdagene 2022

Skadedyrbedriftenes Bransjeorganisasjon kunne endelig gjennomføre Skadedyrdagene i 2022 etter at Corona epidemien satte en stopper for Skadedyrdagene i 2021.

Styret vil rette en spesiell takk til foredragsholdere, utstillere og sponsorer.

Også i år var det faste poster nyheter fra Folkehelseinstituttet, Miljødirektoratet, statistikker m.m. Videre fikk vi foredrag om HMS med vekt på egen og kunders sikkerhet. Nyeste informasjon om behandling/bekjempelse av Veggedyr.

På oppfordring har ble det også tatt med oppdatert informasjon om en rekke maurarter med hovedfokus på Stokkmaur, faraomaur og spøkelsesmaur.

Vi har også i år satt av plass til utstilling fra en rekke utstillere og sponsorer.

FOREDRAGENE ER TILPASSET:
• Skadedyrbransjen • Fagmyndigheter • Tilsynsmyndigheter
• Forsikring • Takstmenn

Temaene i år var:

  • Faste poster
  • Veggedyr
  • HMS og maur
  • Tilsynskapanje miljørettet helsevern Oslo

Rune Bratland

Styreleder

Svart Jordmaur

Radini står for underholdningen

Skadedyrdagene 2022

20. – 21. SEPTEMBER 2022

Tema i år blir:

Veggedyr

HMS og maur

Tilsynskapanje miljørettet helsevern Oslo