Skadedyrdagene 2020

Styret i SkaBra vil takke sponsorer, utstillere, foredragsholdere og ikke minst alle som deltok på  Skadedyrdagene 2020.  Årets Skadedyrdager satte ny rekord med antall påmeldte.  I alt var det 160 deltagere!

Styret vil spesielt få takke Bobby Corrigan – fra New York som kom ens ærend over «dammen» og holdt to svært gode foredrag om sine erfaringer med rotter i New York.   

Vi vil også framheve det gode sammarbeidet SKABRA har med Folkehelseinstituttet, noe som også kom fram i Preben Ottesens foredrag. 

Også i 2020 ble dagene arrangert på Scandic Oslo Airport hotell på Gardermoen.

Temaene i år var:

3. mars

 • Faste poster
 • Nytt fra Folkehelseinstituttet
 • Skadedyrstatestikk,
 • Nyheter fra Miljødirektoratet
 • Skjeggkre
 • Rotter og mus
 • Årsmøte SKABRA
 • Middag

4. mars

 • Faste Poster
 • Rotter og mus
 • Sikring av bygg
 • Bygningsovergripende forhold
 • Gjesteforelesere
  • Bobby Corrigan
  • Georg Kapperud
  • Trond Bøhlerengen
  • Gunnar H. Gundersen
  • Kim Lauridsen Hansen

Rune Bratland

Styreleder

Photo av Brett Jordan fra Unsplash

 

 

 

I år sto Lars Erik Blokkhus for underholdningen under middagen.

Skadedyrdagene 2020 ble avholdt

3. – 4. MARS 2020

Tema 2020 var

Gnagere og ny forskning rundt skjeggkre.